Svenska kyrkan

Ljusinstallation på fyra kyrkogårdar runt om i Sverige.

Svenska kyrkan